Moldova, fără un Minister al Culturii, se va autolichida!

La 3 decembrie 2020, în orașul Hîncești a avut loc  seminarul zonal Sud, organizat de Consiliul Național Consultativ al Oamenilor de Cultură din Republica Moldova.

Reprezentanți ai domeniului cultural din toate raioanele, inclusiv din UTA Gagauz Yeri, s-au pronunțat referitor la marile probleme, de neamînat, ale Culturii din teritoriu.

La început, vicepreședintele raionului Hîncești, domnul  Dumitru Cornei, a spus:  Noi avem o conlucrare extraordinară cu Direcția Cultură a raionului nostru și credem că fără de Cultură n-avem nici o speranță pentru viitor și nici o șansă de viață! Raionul nostru este unul dintre cele mai mari din republică. Are 115 000 de locuitori, 39 de primării, 61 de localități, plus municipiul Hîncești. Suntem înfrățiți cu 6 județe din România și cu Primăria sectorului 6 a municipiului București. Datorită unui proiect finanțat de România, la propunerea Consiliului raional, am reparat Casa de Cultură din Hîncești, iar biblioteca raională este unică în toată republica.

Vă salut, vă doresc succese și vă mulțumesc pentru lucrul extraordinar pe care-l faceți, mai ales în această perioadă de pandemie. Ca și medicii, ca și profesorii, Dumneavoastră, oamenii de Cultură, sunteți în prima linie a vieții sociale din Moldova. Acest lucru nu poate fi întrerupt, pentru că nu se poate cînta online la trompetă sau acordeon. Cultura înseamnă școală, profesor, scenă, repetiție și spectatori.

Să revenim cît mai repede la acestea!, a spus, la finele Cuvîntului său de salut, domnul vicepreședinte al raionului.

În continuare domnul Vasile Moroșanu, șeful Secției Cultură și Turism a raionului Anenii Noi, președintele Consiliului Național Consultativ al Oamenilor de Cultură  a mulțumit conducerii raionului Hîncești pentru găzduire și pentru aportul la dezvoltarea Culturii, evidențiind Arta comunicării între specialiștii domeniului și conducerea fiecărui raion.

Domnul Ion Tulbu, șeful Direcției Cultură Hîncești a remarcat faptul finalizării lucrărilor în cadrul Școlii de Arte, dar și bucuria că în scurt timp va fi dată în exploatare Școala de Muzică din Lăpușna. După ce, datorită investiției în cultură a Consiliului raional, au fost renovate școlile de muzică din Sărata Galbenă, Cărpineni, Hîncești și Lăpușna.

–-Dacă la nivel local găsim susținere, atunci la nivel național suntem într-un vacuum legislativ.  Se bat cap în cap unele legi cu unele hotărîri și regulamente de guvern, iar învățămîntul artistic lipsește cu desăvîrșire din Codul Educației!

Astăzi Ministerul Educației a înghițit Ministerul Culturii și noi nu avem un institut de administrare a domeniului nostru, care să ne reprezinte. Instituțiile de învățămînt artistic și Casele de Cultură nu au un cadru legal de activitate. Am propus modificări la Codul Educației, ca să fie reparate greșelile comise anterior de către funcționarii din Minister, dar totul a rămas neschimbat.

Pentru noi lucrurile sunt demult clare. Avem nevoie de un Minister doar al Culturii! Unde să se știe că nu sunt doar 2-3 oameni de Cultură care doresc schimbări adevărate în domeniu, dar suntem o armată întreagă, care își dorește același lucru. Să ne unim, noi, cei care am rămas orfani de Minister! Toți împreună să contribuim la reîntoarcerea Ministerului ce ni s-a luat! Avem nevoie de un Minister la care să apelăm, care să ne apere, să ne susțină, iar conducătorii statului  trebuie să înțeleagă că fără Cultură, fără Spiritualitate nu mai există nimic!, a concluzionat  Ion Tulbu.

Vasile Moroșanu a adus la cunoștința reprezentanților domeniului cultural din întreaga republică problemele acute, care nu mai suportă amînare.

–Resursele umane, formate în decursul atîtor decenii, acum, brusc, nu mai sunt necesare.  Mă doare, fiindcă acestea nu se mai regăsesc în noua concepție de dezvoltare a Culturii. Cînd s-a implementat Legea decentralizării au fost transferate armata, educația, medicina și ordinea publică la bugetul de stat, iar primarii au insistat să li se dea lor cultura și sportul.

Eu încă atunci am spus că dacă va fi așa apoi vine sfîrșitul Culturii în teritoriu. Ceea la ce asistăm după acea hotărîre este asemenea unui spectacol de prost gust, care durează din 4 în 4 ani.

În acea vreme am trimis nenumărate adresări în adresa Guvernului, Parlamentului și Președinției,  rugîndu-i să ia măcar salarizarea lucrătorilor din Cultură la bugetul central, dar conducătorii statului au lăsat și această povară tot pe umerii autorităților locale.

O altă problemă apare odată cu elaborarea cadrului de referință al învățămîntului extrașcolar, cînd au fost ignorate toate propunerile specialiștilor noștri din domeniu, bazate pe actele UNESCO-XX, dar și cele referitor la dezvoltarea potențialului creativ al secolului XXI, școlile de Muzică, de Arte și de Arte plastice căpătînd pînă la urmă statut de instituții de învățămînt nonformale.

Nu poate să fie așa ceva!

Din motivul că ele constituie veriga principală a învățămîntului artistic profesional al Moldovei, care a avut un impact magistral în dezvoltarea Culturii naționale, apreciate pe toate continentele lumii!

În noul cadru legislativ aceste școli sunt trecute în același compartiment cu Centrele de creație, conduse de un Centru republican de creație. Ce vor să fie aceste Centre de creație?  Un fel de case noi ale pionerilor, vorba lui Vladimir Putin, care a ripostat drastic la propunerea similară a Guvernului de la Moscova.

Iată că ai noștri au preluat modelul propus de ruși și eșuat în Federația Rusă, datorită intervenției lui Putin!

Numai că ai noștri actuali și foști  conducători, nu au ripostat, ci au tăcut mîlc, lăsînd Cultura să moară în Republica Moldova!

Sau mai bine spus: chiar contribuie în mod deschis la aceasta!

În continuare doamna Luminița Drumea, Secretar general-adjunct  al Comisiei Naționale pentru UNESCO a remarcat că nu au fost luate în considerație de către așa-numiții experți ai Ministerului Educației, Culturii și Cercetării un șir de acte normative, acorduri și recomandări internaționale, semnate între R. Moldova și UNESCO. Ea și-a exprimat indignarea referitor la faptul că la elaborarea cadrului de referință s-au ignorat convențiile și strategiile UNESCO, care au fost ratificate de Guvernul R. Moldova, cu referire la învățămîntul artistic.  Ea a remarcat că instituțiile de învățămînt artistic, ca nimeni altele, contribuie la educarea conștiinței umane, la formarea și îmbunătățirea spiritului uman, ridicarea nivelului culturii generale a societății moderne (spre exemplu fiind unele țări economic dezvoltate, în special Japonia). Comisia Națională pentru UNESCO, spre deosebire de Ministerul de resort, cunoaște ce înseamnă învățămîntul artistic, a menționat vorbitoarea, care la sfîrșitul alocuțiunii sale  a invitat reprezentanții domeniului cultural din toate raioanele republicii să inițieze programe comune de importanță strategică, sub egida UNESCO.

Domnul Gheorghe Nicolăiescu, specialist principal la Institutul de Științe ale Educației, s-a arătat nedumerit că statul nu asigură cursuri de reciclare a cadrelor didactice din domeniul învățămîntului artistic și că centrele de creație de tip amatoricesc urmează să conducă învățămîntul artistic de tip academic din toată Moldova.

–-Numai un Minister al Culturii ar putea salva domeniul de colapsul total, inclusiv cele 112  școli de Muzică, de Arte și Arte Plastice din republică, a menționat domnul Gheorghe Nicolăiescu, cel care, întrebînd-o pe doamna Luminița Drumea, dacă știe vreo țară, unde s- a renunțat la învățămîntul artistic?, a primit următorul răspuns categoric: Nu! Nu cunosc o asemenea țară!

La același seminar domnul Sergiu Chiciuc, Reprezentantul Școlii de Muzică din Colibași, Cahul a declarat că profesorii din localitate își doresc revenirea sub egida Secției raionale de Cultură,  unde sunt specialiști în domeniu, și din considerentul că acolo învață copii din 5 sate, iar Primăria locală nu poate susține de una singură  o asemenea școală și nici nu dispune de specialiști în domeniul învățămîntului artistic.

Reprezentanții din UTA Gagauz Yeri au declarat că în lipsa unui cadru de referință de la Ministerul Educației, Culturii și Cercetării ei au adoptat un act de trecere a școlilor de Muzică sub egida Secțiilor raionale de Cultură. Au găsit o cale de rezolvare, pentru care merită felicitați!

Doamna Tatiana Coroi, directorul Școlii de Arte din Cantemir a afirmat că instituțiile date trebuie încadrate în învățămîntul artistic, ca parte formală a acestuia, iar angajații școlilor trebuie să fie numiți profesori și nu conducători de cercuri, așa cum prevăd noile acte pregătite de Minister, dar necoordonate cu specialiștii învățămîntului artistic.

Colegii prezenți din Taraclia, Basarabeasca, Cantemir și alte raioane s-au pronunțat la această temă, declarînd că ceea ce lipsește acum este: conlucrarea Ministerului cu secțiile/direcțiile de Cultură din teritoriu și pregătirea,  cu adoptarea ulterioară a Regulamentului Caselor de Cultură din Republica Moldova! Adică elementarul cadru legislativ, care să constituie baza fundamentală de activitate a lor!

Reprezentanții din raionul Ceadîr-Lunga s-au exprimat cu fermitate pentu păstrarea primei etape a învățămîntului artistic, ca un lucru imperios necesar.

Reprezentanții din raionul Taraclia au afirmat că pentru bulgari și ruși e un fapt rușinos să nu cunoască limba română.

–-Noi dorim să o studiem, dar statul nu face nimic pentru aceasta, au concluzionat ei.

Reprezentanții din UTA Gagauz Yeri i-au susținut, declarînd și ei că așteaptă organizarea de cursuri de studiere a limbii de stat în localitățile lor.

Doamna Iulia Cojocaru, șefa secției Cultură din raionul Cimișlia a remarcat, cu sinceritate și durere: Noi suntem vinovați că am ajuns aici! Noi suntem vinovați că lucrurile în domeniul Culturii staționează și că nu ne facem auziți!

Suntem niște umiliți și acceptăm ca un etnograf sau muzeograf să aibă salariul unei servitoare. Noi trebuie să fim o armată, așa cum spune domnul Moroșanu. În caz contrar, mîine o să ne trezim cu reforma administrativ-teritorială implementată și n-o să ne ceară nimeni opinia, și numai un singur specialist din raion va mai reprezenta tagma culturii țării!

Deja se aude că într-un an reforma va fi gata și să nu ajungem atunci să ne întrebăm, unul pe altul: Dar tu ce-ai făcut?

La sfîrșitul Seminarului, la care, cu regret,  n-a fost prezent nici un reprezentant al Ministerului de resort, domnul Vasile Moroșanu, președintele Consiliului Național Consultativ al Oamenilor de Cultură din Moldova a spus:  Noi nu vrem război, nici lupte fratricide. Noi vrem să avem iarăși un Minister al Culturii, separat de învățămînt, tineret, sport și cercetare.

Mai vrem adoptarea de urgență a unui cadru separat de referință al învățămîntului artistic.

Mai vrem un multașteptat Regulament-cadru de funcționare a Caselor de Cultură, ca să protejăm oamenii de artă din teritoriu.

Patrimoniul material și imaterial, cultura noastră tradițională, avuția noastră, cartea noastră de vizită în lume,  fără un Minister al Culturii, ca structură ierarhic superioară a domeniului, va dispare în scurt timp.

Nouă nu ne trebuie un război nuclear pentru a ne distruge ca Neam. E destul, la fel ca în anul 1940, să fie decapitat domeniul Culturii, prin diferite comploturi regizate de unii factori de decizie din umbră.

Or, precum a menționat domnul Vasile Moroșanu,  cel mai ușor e de distrus atunci cînd toate domeniile sunt adunate într-un singur minister, ca mai apoi domeniile să se distrugă unul pe altul.  Altfel spus: Ne-au adunat ca să ne autodistrugem!

Și atunci dispariția Neamului, cît a mai rămas, este ca și înfăptuită.

Nu mai e timp de pierdut!

Trebuie să venim  cu un apel ca să ne mobilizăm și să stopăm aceste tentative de marginalizare a domeniului Culturii.

Oare chiar să nu înțeleagă  cei care vin și pleacă de la guvernare că Ministerul Culturii trebuie de urgență reîntors pentru a fi responsabil de domeniul ajuns în paragini, desconsiderînd opiniile și apelurile specialiștilor, dar și ale personalităților marcante din cultura națională?

Oare chiar să nu fie clar că neavînd structură pe domeniu, dispare pînă la urmă domeniul primordial care ne reprezintă ca Neam?

De ce atunci cînd ne convine preluăm tot ce face Putin, dar în acest caz nimeni nu repetă gestul președintelui rus de a păstra învățămîntul artistic din Federația Rusă, care este cel mai performant sistem intelectual din lume?

Chiar nimeni…???

Să amintim care a fost reacția președintelui rus la această inițiativă a guvernului de la Moscova?

El a zis așa:” Nu se poate să transferăm școlile de Arte, și în primul rînd cele de Muzică,  baza fundamentală a învățămîntului artistic academic, în niște cercuri pe lîngă Casele de pioneri! Noi așa și n-am oprit acest proces de distrugere a viitorului intelect?”.

Iată că în Republica Moldova nu s-a găsit nici un funcționar de stat, dintre cei aflați la guvernare, care să asculte ce-a zis călăuza de la Kremlin!…

Care la acest compartiment chiar că are dreptate.