(Cuvîntare rostită la Asambleea ONU cu prilejul celor 4 ani de la fondarea AIE)

Lady and gentleman,

O părere foarte bună despre guvernul AIE mă urmărește continuu…

O părere aproape unanimă, cu viza de reședință în inima Ei.

A magicei Schimbări pînă la capăt!

Chiar dacă  exponenții ei ridică salarii lunare de 50-150 000 lei, în calitate de șefi ai  Franzeluței, ai Tutunului-CTC, ai Băncii de Economii, ai Moldtelecoamelor toate, ai ANRE-urilor nesățioase etc, noi, cei cu 150 lei în buzunar și fără vreo șansă, în genunchi  cîntăm în cor Alianței: „Pe veci mulțumim, muțumim”.

Din 2009  pînă azi și lupu-i întreg și Pilat e sătul, și ghimpele e în extaz, iar acest lucru ne satisface pe deplin în drumul nostru victorios spre Europa cu principii și valori moldovenești, unde R Moldova și Transnistria vor intra ca două state libere, suverane și nespus de independente.

Un mai mare noroc nu ne putea păli decît să fim conduși de o troică aproape ideală, modestă, smerită, lipsită de păcatul mîndriei și-al îmbogățirii excesive.

Soarta, în sfîrșit, s-a dovedit a fi milostivă cu noi și în loc de un lider normal ne-a oferit în dar tocmai 3!

La mulți ani, Alianță a coșmarelor, scuzați, a viselor noastre de aur!

Să trăim și să te (p)Omenim!

–––––––––––––––––––

Cu impozabilă stimă și neindexat respect,

Eschimoșii din semiMoldova

Good Bye, lady and gentleman, good bye

Anunțuri