În ziua cînd ai să revii,

Iisuse drag, din veşnicie,

Pe aripe de ciocîrlii,

La flaute cînta-voi Ţie.

 

Pe lacrima mea răstignit

Să-Ţi cer iertări: o nesfîrşire

Şi-n loc de-al veşniciei schit

Să-mi dai potopuri de iubire.

 

Şi rîuri de blagoslovenii

Şi trepte mii spre absolut

Şi, răsărit între smerenii,

Cuvîntul – armă de temut.

 

Ca să Te apăr eu pe Tine,

Cel neînvins în lumi divine!

Reclame