Toate trec spre-a se întoarce,

Mîine-o fi ce-a fost cîndva,

Pentru cîteva soroace

Și-o lua liber mîna mea.

                *

Toate clipele mi-s ore,

Mîinele-i vecie grea.

Prin cîmpii multicolore

O să-mi cadă inima.

             *

Toate vin spre-a fi Lumină,

Mîine n-o să triluiesc

Și-am să zbor peste-o grădină,

Lemn de cruce să-mi găsesc.

                   *

Duce-m-aș  și nu m-aș teme,

Spună-mi Dumnezeu rîzînd:

„ E devreme, prea devreme,

Pînă Mîine mai ai cînd”.

                   *

Toate-n taina-i  se răsfață,

Mîine-aștept, vechi Mîine sper

Și din viața mea se-nalță

Fum de candelă spre cer.

                                13 iulie 2013

Anunțuri