cu Domnul

Deasupramergătorul s-a oprit.

Surîsul Lui alean de purpur mi-i.

Îmbrăţişat de crini şi veşnicii,

A-ngenuncheat în al Tăcerii schit.

 

Cuvînt îngenuncheat într-o tăcere

N-am întîlnit, nicicînd n-am întîlnit.

Sprecerurimergătorul s-a oprit,

Narcisele-l privesc ca la-nviere.

 

Şi taragotul cînd a înălţat

Spre heruvimi şi-a început a plînge,

Cu candelele cerului în sînge

Din hăul de păcat m-am ridicat.

 

Cu mîna lui lăsată-n mîna mea

El, Desăvîrşitorul, surîdea.

 

Anunțuri