Aseară am visat că mai eram copil.

Copilăria mea  era guvernarea cea mai iubitoare din lume,  lumea era adevărată,  precum în cer,  aşa şi pre pămînt,  iar oamenii  ce mă-nconjurau cu blîndeţe şi demnitate aproape nepămîntească,  ah,  oamenii, cînd promiteau  ştiau că  „la început a fost Cuvîntul şi Cuvîntul era Dumnezeu”, adică erau doar de  şi din Cuvînt.

Într-o zi,  cînd mama m-a rugat să fac ordine-n casă,  printre cărţile şi jucăriile mele,  pe care mi le-au luat acum apele Prutului,  iată că dau de o broşură-program verde, cu un stejar verde, rămuros,  pe coperta verde,  şi deschizîndu-i paginile, văd că mă-ntîmpină doi ochi surîzători,  plini de încredere ca de mare actor, ce ştie cînd i se porunceşte — să plîngă, ce ştie cînd i se porunceşte — să rîdă…

Atunci nu ştiam că mimarea acestor sentimente se mai şi plăteşte cu sume exorbitante de bani.

Deschid programul de guvernare al PLDM-ului şi citesc.

Nenea cela avea nume predestinat pentru marea politică, unde minciuna poartă nod verde la cravată verde şi Cuvîntul e ca o bancnotă verde de schimb: o ai—o dai ca s-o ai înmiit înapoi… verde, bineînţeles!

Numele haiducului cu cravată verde de lîngă stejarul verde era Vlad Filat. Noul Cotovski, cum zic unii din gubernie, deşi eu unul, copil fiind, n-am cum să-i şi cred.

(La auzul acestor cuvinte izbucneşte în hohote gura).

Mă aşez mai comod pe scăunel şi prind cătinel a citi.

„Stimaţi concetăţeni,

Partidul Liberal Democrat din Moldova (LDPR în rusă) vine în faţa dumneavoastră (aşa scrie : suntem minuscule) cu un program complex de modernizare şi renaştere a ţării. Noi vom face din R.Moldova o ţară în care vor fi asigurate independenţa justiţiei,  inviolabilitatea proprietăţii şi securitatea afacerilor,  libertatea presei,  drepturile omului şi respectul pentru cetăţean”.

(La auzul acestor baliverne izbucneşte în hohote strada).

„Vom face o economie naţională competitivă, capabilă să creeze locuri de muncă bine plătite. Vom renaşte satele, transformînd agricultura într-o activitate economică profitabilă şi vom moderniza infrastructura rurală”.

(La  auzul acestor gogomănii izbucneşte în hohote satul).

Nu rîdeţi, că eu citesc mai departe.

„Vom crea un sistem modern de protecţie socială a copiilor şi familiilor, iar oamenilor în etate le vom asigura un trai demn şi prosper. Toţi cetăţenii vor avea acces la servicii medicale de calitate şi vom asigura condiţii decente de muncă pentru lucrătorii medicali”.

(La auzul acestor braşoave au izbucnit în hohote medicii, bătrînii, copiii şi mai toate familiile Moldovei).

„Vom transforma educaţia în prioritate naţională şi vom reabilita prestigiul şi bunul nume al pedagogului. Vom crea un sistem european de învăţămînt şi vom oferi tuturor acces la educaţie”.

(Măiculiţa Domnului! La auzul acestor…obuze au izbucnit în hohote elevii, profesorii, cu excepţia doar a 9 rectori filaţi de curînd).

„Vom reintegra ţara, asigurînd cetăţenilor din stînga Nistrului libertate şi bunăstare. Vom face din R.Moldova un partener credibil pe plan internaţional.”

(La auzul acestor pomeni lui Smirnov i-a căzut lingura de aur sub masă).

„Vom crea o administraţie responsabilă şi eficientă, care să lucreze în serviciul cetăţeanului”.

(Auzi, lele? La auzul acestor sudalme primarul s-a înecat cu apa minerală contrafăcută „Filat”).

Sunt copil şi, curios, citesc şi vorbele actorului Filat.

„E timpul să aducem normalitatea în ţară.  Să dăm start înnoirii,  să dăm verde pentru Moldova”.

(La auzul  acestor gloanţe scrise, dar sunătoare în urechi, simţeam cum mă reînnoiesc pe loc).

Cu răbdare, citesc mai departe.

Actorul nostru PLDM-ist mai promite: ” formarea Parlamentului în baza  sistemului mixt. (51 deputaţi prin vot direct şi 50 — pe liste de partid), adoptarea Legii Lustraţiei în vederea îngrădirii accesului la funcţiile publice a persoanelor ce-au comis ilegalităţi în perioada guvernării comuniste, susţinerea presei libere de către stat,  eliminarea din justiţie a persoanelor compromise,  majorarea îndemnizaţiei unice la naşterea copilului,  pînă la 10.000 lei,  stabilirea pensiei minime de 1.300 lei,  acordarea de locuinţe pentru tineri şi familiile tinere,  majorarea salariilor în învăţămînt pînă la 7.000 lei lunar, acordarea înlesnirilor fiscale pentru contractele de studii, asigurarea accesului tuturor cetăţenilor la servicii medicale de calitate, extinderea serviciilor medicale gratuite acordate în baza poliţei de asigurare, triplarea salariilor lucrătorilor medicali,  limitarea intervenţiei statului în economie,  reducerea birocraţiei,  reducerea numărului instituţiilor de control,  susţinerea tinerilor antreprenori în lansarea şi dezvoltarea propriilor afaceri şi scutirea acestora de plata impozitelor în primii 3 ani de activitate,  stimularea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii,  crearea a 200.000 locuri de muncă,  reducerea fiscalităţii generale şi TVA,  protecţia liberei concurenţe şi a drepturilor consumatorilor,  creşterea salariului mediu lunar la 7.000 lei (auzi, mamă, tu primeşti atîta, dar nu ştii), gestionarea eficientă şi transparentă a banilor publici,  asigurarea securităţii energetice a ţării prin diversificarea surselor de aprovizionare cu gaze naturale,  integrarea sectorului energetic al Moldovei în sistemul energetic european”.

 

(Nu mai rezist,  mă cutremur,  aşa că mai fac o pauză din lectura poveştii să beau puţină apă minerală nocivă „Filat”, cu gaze, desigur).

Totuşi, continui.

(Va urma).

381443_211721882243051_1819649573_n

Reclame