Traian Vasilcău are certă vocație poetică! Ea este expresia unui daimon, a unui „oracol interior”, care-i configurează, în imagini, trăiri nu lipsite de semnificații.

Eul poetic i se dezvăluie în componente cotidiene, pîndit de întrebări, incertitudini și revolte. Imaginare dialoguri cu Divinitatea, ecouri din textele biblice, diluate deseori în psalmi grei de fior metafizic. Poezii de adorație, de preamărire a Divinității.

Ecouri din textele biblice: la Al. Russo, Eminescu, Goga și Arghezi. Epoci de cristalizare a unui ideal național! Structurile poetice în volumul lui Traian Vasilcău, simbolic și metafizic, oferă dovada unor reale plăsmuiri–„poeta nascitur”–precum afirmau anticii despre adevărații poeți.

Creată în spiritul liricii moderne, poezia lui Traian Vasilcău, limpezită, pe alocuri metric și prozodic, cum o dorim, poate interesa pe orice exeget.

Este valoroasă!

Poetului nostru nu-i este străin nici sentimentul istoriei. Pasiune concretizată în imagini inedite, plăcute cititorilor și Euterpei!,”muza poeziei lirice”.

prof.univ.dr. George Sorescu,

Craiova