Eu, șeful ucigașilor, ales
Să fiu eliberat în zi de Paște,
Sunt vinovat, popor de ne-nțeles,
Sunt vinovat și n-am să pot renaște!

Doamne al Slavei, azi am priceput
Că trebuia să fiu zidit pe cruce
Și-s vinovat c-atunci nu m-a durut
Murirea ta murirea ce-mi aduce!

Sunt vinovat că m-am temut să mor,
Uitînd că slava mea-i Mîntuitorul
Și-am jubilat, iubit de-al meu popor,
Căruia-i căsăpisem Viitorul.

Sunt laș fiindcă te-au dus în locul meu
La Golgota, ca să te răstignească
Pe Tine, carele ești Dumnezeu
Peste întreaga stirpe creștinească.

Clondir cu sînge de-mpărat băui
Și fără de Christos trăii degeaba
Și-abia acum, rămas al nimănui,
Ca un ateu, cu Moartea-n fața lui,
Strig: „Răstigniți-mă! Eu sunt Baraba!”

5 aprilie 2015

 

Reclame