Cruce de pribeag

În candela inimii
Dumnezeu n-a mai rămas.
Moarteo,- n tine fac popas,
Moarteo,-n tine fac popas.

Tainele mă părăsesc
Și, nevrednic de Iubire,
Amiros a pustiire,
Amiros a pustiire.

Pribegesc, nespovedit,
Dragostea-mi se uscă-n glastră.
Numai moartea la fereastră,
Numai moartea la fereastră.

O, de s-ar crăpa pămîntul
Și-n el mi-aș vedea părinții,
S-ar cutremura și sfinții,
S-ar cutremura și sfinții…

24 aprilie 2015–Chișinău
25 aprilie 2015–Iași

 

Căzînd, mă-nalț!
Pentru Mircea Vulcănescu

Beau infinit, aceasta mi-i licoarea
Contra descumpănirii dintre frați.
S-or șterge și durerea, și-nspăimarea,
Ci veac de veac să nu ne răzbunați!

Gust din tainul veșnicei sentințe
De-a nu fi-n tine, de-a fi în ceilalți!
S-or șterge nesupuneri și dorințe,
Ci veac de veac să nu ne răzbunați!

Respir parfum de taine în Lumină,
Căzînd, mă-nalț, rănile mi-s prelați!
S-or șterge și crucificări, și vină,
Ci veac de veac să nu ne răzbunați!

25 aprilie 2015–Iași
26 aprilie 2015–Chișinău

Reclame