(la 2015)

Stat făcut, pseudoțară,
Gubernie de ocară,
Din ce-ai fost nimica e,
SemiBasarabie.
Limbă n-ai cum ai avut,
Marea-n hartă n-a-ncăput
Și cu Nistru-ncătușat
Dorul nu-ți mai e Carpat.
Patriotul de-al tău sînge
Din străinătăți te plînge,
Iar licheaua și străinul
Mierea-ți ia și-ți dă pelinul.
„Pelin bei, pelin mănînci,
Pe pelin seara te culci.
Dimineaţa cînd te scoli
Cu pelin pe ochi te speli,
Te speli să te răcorești
Şi mai rău te amărăști”.

Nici nevastă, nici mireasă,
Neamul ți s-a dus de-acasă,
Iar fiii de-au mai rămas
Beau din ciutură necaz
Că cei cu puțină minte
S-au vîndut pe-un bob de linte,
Iar cei cu puțin Iisus
Tată-l au pe țarul rus
Și pe cel american,
Numai să le dea un ban.

Neam ce fost-ai românesc,
N-ai nimic brîncovenesc
Și celor ce te omoară
Le pupi mîna ce-i murdară
Și de sînge și de fiere,
Și de-arginți și de Putere
Și oricărui ticălos
I te-nchini ca lui Christos.

Neam cu mamă peste Prut
Și cu mame de-mprumut
Și cu tați ce te-or fura
Și ți-or vinde pîinea ta
Să crezi că e-a celuia
Care stă în fața ta,
S-o tot cumperi azi și mîine
De la liftele stăpîne,
Care-n veci te înrobesc
Pe pămîntu-ți strămoșesc.

Stat făcut, pseudoțară,
Gubernie de ocară,
Țopăind ca o nălucă
Zilele cînd ți-s pe ducă.
Mai ai drept numai la nopți
Și la vitregite sorți
Și pînă te vei trezi
Mă cam tem că vei muri.

19 august 2015

 

Anunțuri