Știu și copiii că regele Contrabandei și  Corupției din Republica Moldova este insul Filat.

Din întîmplare deputat.

Acesta azi și-a permis să declare la Bruxelles următoarele: „Dragă Europă! Lupta împotriva corupţiei  în țara mea a avansat considerabil  prin adoptarea cadrului legal referitor la integritatea profesională şi la răspunderea disciplinară a judecătorilor şi procurorilor. Cu susţinerea Uniunii Europene  este implementată cu mare succes reforma justiţiei. Sunt sigur că aceste şi alte uriașe eforturi vor crea în Republica Moldova un mediu cultural favorabil, o cutumă exemplară şi un cadru legal de respectare permanentă  a drepturilor omului şi de asumare a angajamentului de a edifica un stat de drept de care să se minuneze tot globul”.

Asta da cuvîntare!

Asta da sinceritate și pocăință!

Regele Contrabandei și Corupției vede ce vrea să vadă și aude ce vrea să audă.

Și confundă Contrabanda cu contrabasul și Corupția cu cornutele  mari.

„Cutare s-a dus bou la Brouxelles și-a venit vacă”, zice poporul nostru, cu referire la proștii de orice culoare politică.

Dar mai ales la cei verzi…

Adică necopți nici la 46 de ani.

Fapt care nu-i împiedică deloc să fie proclamați Regi ai Contrabandei și Corupției din stat!

 

 

 

Reclame