Iubiților!
Știrea Uniunii Scriitorilor din Moldova, de azi, m-a cutremurat.
Era atît de bucuroasă Viișoara că are doi poeți, și încă publiciști, și încă textieri, în Viața antumă și brusc s-a trezit, ca după un vis urît, că nu mai are doi…
Că cel dintîi ziditor al ei de Slove și Cîntec s-a dus.
De ce s-a dus acum?
Pentru cît timp?
Am întrebat Prutul, dar el tace, nedumerit.
Am întrebat poeții, dar ei abia de mai pot plînge.
Și toți au întrebări, nime–răspunsuri!
Cu aceeași, statornică prețuire,
același
tv

Veşnica întrebare

Pentru Serafim Belicov

Încă mai e vreme, încă se mai poate,
Şi-n biserica „Sfînta Treime“
Gîndul meu rosteşte, fără de păcate:
„Bună dimineaţa, Serafime“.

Lumea se va duce, lume se va naşte,
Dumnezeu va trece prin mulţime
Şi-o să-ntrebe pruncii, care te-or cunoaşte:
„Unde-i veşnicia, Serafime?“.

Arăta-ve-i cerul fără de prihană?
Sufletul pe care-l ştie nime?
Pîn-rosti-vor orbii din el ca din rană:
„Ce e fericirea, Serafime?“.

Lumea-n care visul e stăpîn pe toate?
Cîntecul rămas dinspre vechime?
Dulcea poezie, mai presus de moarte?
Adevăr să fie, Serafime?

Cum îi spune Morţii, că doar are nume?
Ce mai sunt cuvintele sublime?
Lumea te întreabă, curioasă lume:
„Care drum e-al nostru, Serafime?“.

Drumul ce de veacuri ne tot duce-n spate
Şi ne rabdă: îngeri şi prostime?
Lumea n-are tihnă, vrea răspuns la toate,
Dă-i în dar răspunsul, Serafime!

1998

Cîntec nou de lume

Lui Serafim Belicov

Lumea noastră se va stinge
Şi n-o va petrece nime.
Poate o să fie vîntul,
Serafime, Serafime.

Nici o rudă n-o mai ştie,
Moartea o cunoaşte bine
Şi-i dă vin de rozachie,
Serafime, Serafime.

Ce frumoasă-i lumea asta,
Sînii ei par lumi sublime,
Cînd spre trandafiri se-apleacă,
Serafime, Serafime.

Flori de cîmp sunt paşii care
Duc pe-ascuns şolduri prealine,
Gura-i gura-mi zăvorăşte,
Serafime, Serafime.

Ochii zeilor din zare,
(Ce păcate, ce mai crime!)
Scriu pe trupul ei poeme,
Serafime, Serafime.

Şi-ntr-o ziuă viitoare,
Un copil, ca oarecine,
Amintirea ei va arde,
Serafime, Serafime.

Rug va fi pînă în soare
Şi Domn bun din Viflaime
Va ciopli o cruce mare
Lumii ce-a fost întîmplare,
Serafime, Serafime.

1999

Reclame