Imagini pentru ion borsevici

Poetul Traianus a suferit foarte mult, fiind urmărit de unele structuri ale Securităţii şi împînzit de mulţi prieteni, dintre care unii jucau rolul de pseudoprieteni credincioşi regizorilor din umbră.
Într-o vreme s-a încercat de către conducerea Universităţii Pedagogice „Ion Creangă” micşorarea loviturilor asupra acestui tînăr, talentat, curat şi, în mare măsură, naiv poet. El demonstrează, în fond prin viaţa şi scrisul său că pot exista destine repetate. Astfel Traianus a avut parte din destinul tragic al tatălui său.
Mi-l amintesc şi acum la mitingurile şi demonstraţiile de protest împotriva totalitarismului, revăd în memorie prestanţa sa, duminică de duminică, aplaudată îndelung de miile de spectatori ai cenaclului „Alexei Mateevici”.
Sunt convins că poezia lui, lirică şi militantă, pune în evidenţă calităţile elocvente ale poetului şi modul său onest de a sluji interesele neamului său.
Simbolul Păsării Phoenix, care renaşte din propriul ei scrum, caracterizează pregnant conţinutul poemelor sale, unde Viaţa este biruitoarea Morţii, pînă la sfîrşit, iar „nădejdea-n generaţiile care vin urcă rănile noastre, nevindecate, din suferinţi spre soare”.
Din poezia sa militant-socială răbufneşte durerea şi, în ciuda apăsării ei, găsim dragostea nemuritoare pentru poporul său, aflăm speranţa şi dorul neţărmurit de libertate, credinţa strămoşească şi revolta românului adeseori înstrăinat, care şi îngenuncheat fiind îşi duce crucea în continuare ca pe o soartă a lui, predestinată din cer.
Deşi la o vîrstă tânără de tot a suferit umilinţa, poezia sa vorbeşte că suntem contemporanii unui poet îndrăgostit de Patria sa, iar ca cetăţean, Traianus este total lipsit de urîciosul sentiment al xenofobiei.
Nu-mi rămîne decît să-i doresc o renaştere continuă precum primăvara, care vine să ne izbăvească de frig şi „să ne umple sufletul cu flori”.

Acad. prof. univ. dr. hab. Ion Borșevici,
ex-rector al Universității Pedagogice de stat ” Ion Creangă”,
1994

(Postfață la vol. „Poeme de pe timpul tăcerii de aur”, Chișinău, 1999)

TV: Oare acest om tot nu știa ce spune despre un „versificator” și-o nulitate?