V-aștept!

Eu mor pe Cruce, voi vă veseliți,
Eu lacrimi n-am, voi însă-aveți de toate
Și-n dar îmi oferiți întreaga moarte
Și vă iubesc, deși păcătuiți.

Eu mor pe Cruce, voi tot chefuiți,
Eu îmi dau Duhul, voi dați cep la vinuri
Și numai eu mă sting, boltă de chinuri
Și vă iubesc, deși păcătuiți.

Eu ochii îi închid, voi dănțuiți,
Eu pot să iert pîn-dincolo de sine
Și-n Cer v-aștept, să înviați cu mine
Și neam de neam să nu mă răstigniți!

14 aprilie 2017,
Chișinău

 

Paștele

Satele plîng în întuneric, mamă,

Visul plecat e aşteptat la porţi.

În noaptea asta nimeni să nu doarmă,

Că Dumnezeu va învia din morţi.

—————————————-

Satele-n zori nu vor avea suspine,

Vor pune la uscat batiste reci

Şi Te vor aştepta Iisus, pe Tine,

Să Te implore iarăşi să nu pleci.

—————————————

În cimitire crinii se răscoală

Asupra morţii lor în care-au stat,

Cînd pruncii luminoşi ca după boală

Îngînă-n Cer: „Christos a înviat!“

—————————————–

Bolnavii fi-vor lume vindecată,

Saloanele o să le-aducă flori,

Nu vor mai fi spitale niciodată,

Doar crize mari de pacienţi în zori.

——————————————

Cei trişti avea-vor binecuvîntatul

Tain de bucurie, negreşit,

Şi-l vor servi cerescul Fiu şi Tatăl

Întregii lumi cu gînd blagoslovit.

—————————————-

Un înger îmbrăcat în strai de rază

Cădea-va-n visul nostru ca un măr,

Rostindu-ne că Domnul înviază,

Să-i spunem: „Înviază-ntr-Adevăr!“

——————————————

Blajini, părinţii să împartă pască

Şi ouă zugrăvite cu mister,

Ca-n inimile toate să renască

Poveştire uimirii, scrise-n Cer.

————————————–

Atunci ai să revii acasă, mamă,

Se va întoarce tata înapoi

Şi fi-vom cu surîsul lui de-o seamă,

Simţind cum urcă Paştele în noi.

—————————————

Lacrimi vor tresări în amintire,

Iar sufletul va fi un pom fragil,

Sub care, turlă albă de iubire,

Trece Iisus, mirat, ca un copil.