ÎN SFÎRȘIT !!! După un cincinal de trudă asiduă pe ogoarele Literei românești, își deschid larg ochii toate cele 9 Volume de Opere Netăcute ale subsemnatului, cu Titlul general: Inscripții pe Etern. Volumele conțin 5 400 (cinci mii patru sute) pagini.
Adică tot ce-am scris și editat din copilărie și pînă în 2016, inclusiv.
Operele mai găzduiesc și 824 pagini de Aprecieri, Referințe Critice, epigrame, parodii, portrete, șarje amicale și poezii dedicate.
Doritorii de a-și pierde timpul cu cetitul acestor Inscripții sunt rugați să-mi trimită un semn.
Vă aștept!
Poșta se-nchide în seara de Crăciun.

Fotografia postată de Traian Vasilcău.

 

Fotografia postată de Traian Vasilcău.

Fotografia postată de Traian Vasilcău.

Fotografia postată de Traian Vasilcău.